Սիմոնյանը հավաստի աղբյուրներից իմացել է, որ «Հայաստան»-ը կազմալուծվում է