«Քաղաքապետերի դաշնագիրը» Հայաստանի արևային համայնքների կողքին