Մենք այն երկրների միջնորդությունը կընդունենք, որոնք այս 3 սկզբունքներն ընդունում են