ԹԵՍՏ. ծանո՞թ եք այս ժողովրդական ասացվածքներին

ԹԵՍՏ. ծանո՞թ եք այս ժողովրդական ասացվածքներին

Ասացվածքը, Ժողովրդական բանահյուսության փիլիսոփայական ժանրի ստեղծագործություն է։ Հակիրճ և դիպուկ խոսքով բնորոշում է կյանքի որևէ երևույթ։

Առածից տարբերվում է նրանով, որ միտքն արտահայտում է ուղղակի, առանց այլաբանության ու միջնորդավորման (օր. «Ահը վեր է, քան թե մահը», «Օրենքը հարուստի համար է, պատիժը՝ աղքատի», «Ճիշտ խոսքը կատակով կասեն»)։

MediaHub-ը Ձեզ համար պատրաստել է նոր թեստ՝ ժողովրդական ասացվածքներ: