Շրջափակված Արցախում երեխաները շարունակում են զարգանալ