Նյարդերը, կյանքի պայմանները․ ի՞նչն է քաղաքացիներին դրդում ինքնասպանության